Wykaz podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I, II, III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 131

 

Podsumowanie zdalnego nauczania

Podczas izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19 wszyscy staraliśmy się sprostać wyzwaniom z jakimi nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Sytuacja od każdego  z nas wymagała dużo cierpliwości, zrozumienia i wzajemnej pomocy. Na początku wszyscy byliśmy przerażeni i niepewni sytuacji. Pandemia wymusiła na nas nowe podejście do edukacji. Trzeba jednak przyznać , że nasi uczniowie dzielnie poradzili sobie z stawianymi przed nimi zadaniami. Powstało wiele ciekawych prac, których część prezentujemy. Niektórzy uczniowie swoje zmagania w czasie nauczania zdalnego zatrzymali  w obiektywie za co pięknie dziękujemy.

Opracowanie: Helena Kaganek – Bułat

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że 16.06.2020 r odbywa się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 17.06.2020 z matematyki, 18.06.2020 z języka nowożytnego.
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.

Spotykamy się na podwórku szkolnym o godzinie 8.50.
Zabierzcie ze sobą czarny długopis i legitymację szkolną.

Proszę pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa ( maseczki), ręce dezynfekujemy w wyznaczonych punktach dezynfekcji rąk. Unikamy gromadzenia się. Stosujemy się do zaleceń nauczycieli i obsługi szkoły. Informacje o tym, w której sali zdajecie egzamin uzyskaliście od swoich wychowawców.

Powodzenia !

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS