• Dyrekcja

    Jesteśmy partnerami projektu „Out of the Net”

    Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest liderem projektu, który realizuje zadania w celu rozwiązania nowego problemu w społeczeństwie - zespołu Hikikomori. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę nie z powodu trudności w nauce, ale z powodu problemów emocjonalnych, komunikacyjnych i behawioralnych. Wycofanie się hikikomori ze społeczeństwa jest wieloczynnikowe i często wiąże się z postrzeganą niezdolnością do radzenia sobie z bezpośrednimi interakcjami społecznymi. Projekt „Out of the Net” chce zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez społeczno-psychologiczno-pedagogiczną metodę promującą rzeczywiste interakcje grupowe, tworząc środowisko relacyjne, w którym każdy może wyrazić swój osobisty potencjał i wzmocnić umiejętności społeczne. Procesy te będą wspierane przez psychologów, nauczycieli, ekspertów, a działania prowadzone innowacyjnymi narzędziami, jak sztuka w każdym…

  • Wydarzenia

    A u nas Święto…

    A u nas Święto ...bo na Świętego Mikołaja, biskupa Miry... nie ma mocnych!!!8 grudnia 2020 r. w ZSiPS uśmiechały się wszystkie oczy. Od najmłodszych do najstarszych! Święty Mikołaj odwiedził wszystkich tworzących społeczność naszej szkoły. Tradycyjne pytanie o grzeczność zadawał dzieciom, młodzieży i dorosłym. Pośród dziwnych dni 2020 roku wizyta Mikołaja w ZSiPS napawa nadzieją. Opracowanie: Anita PawlikowskaZdjęcia: Aneta Judziało