Ogłoszenie o rekrutacji dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne …

 

Informacja o rekrutacji dla uczniów_kolor_MCielas

Koordynator szkolny: Pani Marika Cielas email: biuro@my-sky.com.pl , tel.: 791 342 140

Piliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
zał. 2 formularz zgloszeniowy dla ucznia
zał. 7 deklaracja uczestnictwa ucznia
zał. 9 oświadczenie uczestnika
zał. 10 zakres danych osobowych