Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zgodnie z paragrafem 18 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z  późn. zm.) w związku z brakiem porozumienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zawieszam zajęcia w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie w dniu 08.04.2019 r. z uwagi na brak możliwości zapewnienia funkcjonowania szkoły w tym dniu.

W związku z zaistniałą sytuacją prosi się, aby uczniowie pozostali w tym dniu w swoich domach. Informujemy, że w szczególnych sytuacjach szkoła zapewni uczniom opiekę .

Z poważaniem,
Anna Przetocka
dyrektor ZSiPS w Krakowie