Archiwa autora: AW

Witaj szkoło …

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

HARMONOGRAM
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 

Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 – 31 XII 2019
Pierwsze półrocze 2 IX 2019 – 26 I 2020
Konferencja klasyfikacyjna 22 I 2020
Ferie zimowe 27 I 20120 – 9 II 2020
Drugie półrocze 10 II 2020 – 26 VI 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV 2020 – 14 IV 2020

Egzamin ósmoklasisty:
język polski  21 IV 2020 
matematyka  22 IV 2020 
język obcy nowożytny  23 IV 2020

Konferencja klasyfikacyjna całoroczna 17 VI 2020
Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych (szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze):
14 X 2019, 12 VI 2020

Dni ustawowo wolne od zajęć:
1 XI 2019, 11 XI 2019, 6 I 2020, 1 V 2020 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku o godz. 10.00.

O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Serdecznie zapraszamy