• Dyrekcja

    Projekt „Out of the Net”

    W środę 27 stycznia spotkaliśmy się po raz pierwszy w gronie partnerów projektu Erazmus +. Poznaliśmy się i omówiliśmy plan działania. Organizacje uczestniczące: Zespół Szkół i Placówek Specjalnych POLSKA - lider projektu, Stowarzyszenie Koordynator ARID (Polska),Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova - Polo Europeo della Conoscenza (Włochy),Uniwersytet w Padwie (Włochy),Junta de Educacion Castilla y Leon (Hiszpania),Panezys Provincial Educational Centre (Litwa),Moscow City University (Federacja Rosyjska),KITE (Bułgaria).

  • Dyrekcja

    Jesteśmy partnerami projektu „Out of the Net”

    Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest liderem projektu, który realizuje zadania w celu rozwiązania nowego problemu w społeczeństwie - zespołu Hikikomori. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę nie z powodu trudności w nauce, ale z powodu problemów emocjonalnych, komunikacyjnych i behawioralnych. Wycofanie się hikikomori ze społeczeństwa jest wieloczynnikowe i często wiąże się z postrzeganą niezdolnością do radzenia sobie z bezpośrednimi interakcjami społecznymi. Projekt „Out of the Net” chce zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez społeczno-psychologiczno-pedagogiczną metodę promującą rzeczywiste interakcje grupowe, tworząc środowisko relacyjne, w którym każdy może wyrazić swój osobisty potencjał i wzmocnić umiejętności społeczne. Procesy te będą wspierane przez psychologów, nauczycieli, ekspertów, a działania prowadzone innowacyjnymi narzędziami, jak sztuka w każdym…