• Dyrekcja

    Jesteśmy partnerami projektu „Out of the Net”

    Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest liderem projektu, który realizuje zadania w celu rozwiązania nowego problemu w społeczeństwie - zespołu Hikikomori. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę nie z powodu trudności w nauce, ale z powodu problemów emocjonalnych, komunikacyjnych i behawioralnych. Wycofanie się hikikomori ze społeczeństwa jest wieloczynnikowe i często wiąże się z postrzeganą niezdolnością do radzenia sobie z bezpośrednimi interakcjami społecznymi. Projekt „Out of the Net” chce zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez społeczno-psychologiczno-pedagogiczną metodę promującą rzeczywiste interakcje grupowe, tworząc środowisko relacyjne, w którym każdy może wyrazić swój osobisty potencjał i wzmocnić umiejętności społeczne. Procesy te będą wspierane przez psychologów, nauczycieli, ekspertów, a działania prowadzone innowacyjnymi narzędziami, jak sztuka w każdym…

  • Dyrekcja

    Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  1 września 2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem: Klasa II – p. Urszula Gołda godz. 9:00 sala 44 Klasa III – p. Agnieszka Biesikirska godz. 9:00 sala 33 Klasa IVA – p. Marcin Pyrcz godz. 10:00 sala 33 Klasa IVC – p. Małgorzata Zgierun-Irlik/ p. Filip Kaszyński godz. 10:00 sala 36 Klasa VA – p. Katarzyna Janikowska godz. 9:00 sala 21z Klasa VC – p. Maciej Hajdo/p. Alicja Wiśniewska godz. 10:00 sala 22 Klasa VIA – p. Renata Marczewska godz. 9:00 sala 25 Klasa VIB – p. Magdalena Furtyk godz. 10:00 sala 44 Klasa VIC – p. Piotr Biesikirski/p. Ewelina Kusiakiewicz godz. 10:00 sala…