Archiwa kategorii: Dyrekcja

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  1 września 2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa II – p. Urszula Gołda godz. 9:00 sala 44
Klasa III – p. Agnieszka Biesikirska godz. 9:00 sala 33
Klasa IVA – p. Marcin Pyrcz godz. 10:00 sala 33
Klasa IVC – p. Małgorzata Zgierun-Irlik/ p. Filip Kaszyński godz. 10:00 sala 36
Klasa VA – p. Katarzyna Janikowska godz. 9:00 sala 21z
Klasa VC – p. Maciej Hajdo/p. Alicja Wiśniewska godz. 10:00 sala 22
Klasa VIA – p. Renata Marczewska godz. 9:00 sala 25
Klasa VIB – p. Magdalena Furtyk godz. 10:00 sala 44
Klasa VIC – p. Piotr Biesikirski/p. Ewelina Kusiakiewicz godz. 10:00 sala 38
Klasa VID – p. Monika Sekuła/p. Mariola Hojka godz. 11:00 sala 35
Klasa VIIA – p. Renata Korwin godz. 10:00 sala 31
Klasa VIIC – p. Magdalena Jajte-Pachota/ p. Filip Kaszyński godz. 11:00 sala 39
Klasa VIID – p. Grażyna Wachacka/ p. Elżbieta Polak godz. 10:00 sala 25
Klasa VIIIA – p. Agata Rozmus godz. 11:00 sala 31
Klasa VIIIB – p. Lidia Wiśniewska godz. 10:00 sala 28
Klasa VIIIE – p. Anna Kubic godz. 9:00 sala 28
Klasa VIIIC – p. Elżbieta Podlaska/p. Magdalena Kasprzycka godz. 11:00 sala 32
Klasa VIIID – p. Lena Paluch/p. Anna Chrzanowska godz. 11:00 sala 23

Po wejściu do budynku szkoły prosimy zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.

Uczniowie klas  w spotkaniach wezmą udział samodzielnie (rodzice i opiekunowie nie wchodzą do szkoły). Wyjątek stanowią rodzice dzieci niepełnosprawnych, którym należy zapewnić opiekę oraz rodzice klasy IVC (nowa klasa).

Rodziców prosimy o założenie maseczek i zachowanie zalecanego dystansu na terenie szkoły.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.
Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

HARMONOGRAM
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 

Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 – 31 XII 2019
Pierwsze półrocze 2 IX 2019 – 26 I 2020
Konferencja klasyfikacyjna 22 I 2020
Ferie zimowe 27 I 20120 – 9 II 2020
Drugie półrocze 10 II 2020 – 26 VI 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV 2020 – 14 IV 2020

Egzamin ósmoklasisty:
język polski  21 IV 2020 
matematyka  22 IV 2020 
język obcy nowożytny  23 IV 2020

Konferencja klasyfikacyjna całoroczna 17 VI 2020
Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych (szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze):
14 X 2019, 12 VI 2020

Dni ustawowo wolne od zajęć:
1 XI 2019, 11 XI 2019, 6 I 2020, 1 V 2020