Archiwa kategorii: Komunikaty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że 16.06.2020 r odbywa się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 17.06.2020 z matematyki, 18.06.2020 z języka nowożytnego.
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.

Spotykamy się na podwórku szkolnym o godzinie 8.50.
Zabierzcie ze sobą czarny długopis i legitymację szkolną.

Proszę pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa ( maseczki), ręce dezynfekujemy w wyznaczonych punktach dezynfekcji rąk. Unikamy gromadzenia się. Stosujemy się do zaleceń nauczycieli i obsługi szkoły. Informacje o tym, w której sali zdajecie egzamin uzyskaliście od swoich wychowawców.

Powodzenia !

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.
Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.
Ponadto:

  • od dnia  18 maja 2020 r. przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć specjalistycznych oraz konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klasy VIII;
  • od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły. W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego;
  • Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogram powyższych zajęć i konsultacji zostanie stworzony zgodnie z potrzebami uczniów oraz dostosowany do warunków szkoły.

Wszystkie zajęcia i konsultacje są dobrowolne i będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dokumenty do pobrania:

Procedury ZSIPS

OŚWIADCZENIE RODZICA COVID 19

Wniosek-zgoda na zajęcia