Dla rodziców

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 30.04, 02.05, 04.05, 01.06.2018 r.
oraz dni egzaminów gimnazjalnych 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017 r.
Ferie zimowe 12.02 – 25.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22.06.2018 r.
Ferie letnie – 23.06 – 31.08.2018 r.

Plan spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

26 października 2017 r. godz. 17.00
14 grudnia 2017 r. godz. 17.00
22 marca 2018 r. godz. 17.00
17 maja 2018 r. godz. 17.00

Zapraszamy do stałego kontaktu telefonicznego lub osobistego z wychowawcami klas i grup socjoterapeutycznych oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

Godziny lekcyjne:

01 – 08:00 – 08:45

02  08:55 – 09:40

03  09:50 – 10:35

04  10:45 – 11:30

05  11:40 – 12:25

06  12:35 – 13:20

07  13:45 – 14:30

08  14:35 – 15:20

09  15:25 – 16:10

10  16:15 – 17:00