Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Rodzice, w związku z decyzją dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informujemy, że zmieniła się organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Jest nowy wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka. Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły są tylko i wyłącznie rodzice i prawni opiekunowie dziecka. W związku z powyższym szkoła nie ma już możliwości pośredniczyć w aktualizowaniu dowozu dla Państwa dzieci, jak odbywało się to dotychczas. Proszę o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, aby zabezpieczyć dzieciom dowóz na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty do pobrania: Informacje ogólne o dowozie Wniosek o dowóz dziecka do szkoły Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka