Zajęcia dydaktyczne

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów”.

Uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • religia
 • rewalidacja/terapia

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

 • funkcjonowanie w środowisku
 • plastyka
 • muzyka z rytmiką
 • wychowanie fizyczne
 • technika
 • religia
 • dodatkowo: rewalidacja językowa, rewalidacja komputerowa
 • terapia