Basen

„Zamień Google na gogle. Wyloguj się i idź popływać.”

Szkoła w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego organizuje zajęcia na basenie połączone z nauką pływania dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na basenie Akademii Ekonomicznej.

Ogólnie wiadomo, że pływanie ma zbawienny wpływ na nasz organizm, poprawia odporność organizmu, zwiększa jego wydolność, modeluje sylwetkę.

Dla uczniów zajęcia na basenie to świetna gimnastyka rozwijająca wszystkie grupy mięśni. Zapobiega wadom postawy oraz podnosi ogólną sprawność ruchową.

Pływanie wpływa na takie cechy motoryczne jak szybkość, koordynacja ruchowa, wytrzymałość i siła a także na sferę psychiczną poprzez wyrabianie systematyczności, dyscypliny, samodzielności i siły woli.

Naszym nadrzędnym celem jest rozbudzenie w uczniach pasji pływania i chęć uprawiania tej dyscypliny nie tylko w wieku szkolnym, ale przez całe życie.