Zajęcia artystyczne

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.”
Albert Einstein

Nasze warsztaty to różnorodność form plastycznych, artystycznych i rękodzielniczych.
A wszystko po to, by rozbudzić chęć poszukiwania i tworzenia. By rozładować napięcie,
by przełamać zahamowania, by mieć możliwość przeżycia wspaniałych emocji.

Nasz główny cel to rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności i ekspresji.

My sztukę tworzymy….