Zajęcia komputerowe

„Nasz komputer zachorował
Nie chce mi się zresetować
Płata figle, żarty stroi
Nawet myszka go się boi.”

                                     Agnieszka Galica

Dodatkowe zajęcia komputerowe w naszej szkole to skuteczna metoda wykorzystania komputerów do wspomagania rozwoju uczniów. Poprzez zabawę wprowadzamy dzieci w świat nowoczesnej technologii oraz wskazujemy  różne możliwości wykorzystania komputera.

W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

  1. Obsługi komputera.
  2. Posługiwania się myszką i klawiaturą.
  3. Przyswojenia wiadomości z zakresu bezpiecznego korzystania z komputera.
  4. Opanowania obsługi prostych programów graficznych oraz edytorów tekstu.
  5. Rozwijania logicznego myślenia.
  6. Ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Praca odbywa się w małych zespołach a uczeń pracuje przy własnym stanowisku.