aneks do statutu, rozdz. XIII z dnia 26.08.2020 (1)