Kadra

DYREKCJA
Anna Przetocka – Dyrektor
Urszula Rymarowicz – Z-ca Dyrektora

NAUCZYCIELE
Agnieszka Biesikirska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Piotr Biesikirski – nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie
Bartłomiej Chrzanowski  – nauczyciel wychowania fizycznego
Zbigniew Długosz – nauczyciel zajęć artystycznych
Anna Dziobek – Fąfara – biblioteka szkolna, pomoc nauczyciela
Magdalena Furtyk – nauczyciel zespołu edukacyjno – terapeutycznego
Lucjan Grelecki – nauczyciel wychowania fizycznego
Maciej Hajdo – nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Jajte – Pachota – nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna Janikowska – nauczyciel języka polskiego,
Sylwia Kaczmarczyk – wychowawca świetlicy szkolnej
Helana Kaganek – Bułat – wychowawca świetlicy szkolnej
Renata Korwin – nauczyciel języka polskiego
Jarosław Krawiec – nauczyciel przyrody, techniki i informatyki
Anna Kubic – nauczyciel funkcjonowania w środowisku
Małgorzata Kucharska – nauczyciel historii i WOS
Dariusz Kufta – nauczyciel religii
Janina Kulhanek-Motyka – nauczyciel religii
Renata Marczewska – nauczyciel matematyki i informatyki
Izabella Miarka – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej
Anna Osadzińska – nauczyciel matematyki
Urszula Pacholik – Giemza – nauczyciel matematyki i techniki
Lena Paluch  – nauczyciel wychowania fizycznego
Anita Pawlikowska – nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Podlaska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Marcin Pyrcz – nauczyciel plastyki i techniki
Agata Rozmus – nauczyciel wychowania fizycznego
Monika Sekuła – nauczyciel matematykI i edukacji dla bezpieczeństwa
Anna Szczygieł – nauczyciel chemii
Danuta Szlachatka – nauczyciel języka niemieckiego
Grażyna Wachacka – nauczyciel fizyki
Lidia Wąsowicz – nauczyciel biologii i przyrody
Renata Wnuk – Szwajkos – nauczyciel języka angielskiego
Małgorzata Zgierun – Irlik – nauczyciel języka angielskiego

SPECJALIŚCI
Magdalena Dragan – socjoterapeuta
Urszula Gołda – specjalista terapii pedagogicznej
Barbara Górka – socjoterapeuta
Agnieszka Górny – doradca zawodowy
Katarzyna Janczura – Duda – psycholog
Aneta Judziało – specjalista terapii pedagogicznej
Filip Kaszyński – socjoterapeuta
Agnieszka Krawiec – pedagog szkolny
Anna Kubic – logopeda, nauczyciel zespołu edukacyjno – terapeutycznego
Małgorzata Kucharska – socjoterapeuta
Paweł Łukasik – socjoterapeuta
Bożena Michalik – specjalista terapii pedagogicznej
Ewelina Mickiewicz – socjoterapeuta
Żaneta Niemiec – psycholog
Elżbieta Polak – socjoterapeuta
Agnieszka Sikora – Duda – socjoterapeuta
Jacek Tarasek – socjoterapeuta
Adrianna Widomska – pedagog szkolny
Alicja Wiśniewska – socjoterapeuta
Lidia Wiśniewska – specjalista terapii pedagogicznej
Agata Wojciechowska – Papuga – psycholog
Piotr Wojnarowski – socjoterapeuta
Dominika Zaborska – psycholog