Kadra

DYREKCJA
Anna Przetocka – Dyrektor
Urszula Rymarowicz – Z-ca Dyrektora

NAUCZYCIELE
Agnieszka Biesikirska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Piotr Biesikirski – nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie
Bartłomiej Chrzanowski  – nauczyciel wychowania fizycznego
Zbigniew Długosz – nauczyciel zajęć artystycznych
Magdalena Furtyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Lucjan Grelecki – nauczyciel wychowania fizycznego
Maciej Hajdo – nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Jajte – Pachota – nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna Janikowska – nauczyciel języka polskiego,
Sylwia Kaczmarczyk – wychowawca świetlicy szkolnej
Helana Kaganek – Bułat – wychowawca świetlicy szkolnej
Renata Korwin – nauczyciel języka polskiego
Jarosław Krawiec – nauczyciel matematyki, przyrody, techniki i informatyki
Anna Kubic – nauczyciel funkcjonowania w środowisku
Małgorzata Kucharska – nauczyciel historii i WOS
Dariusz Kufta – nauczyciel religii
Janina Kulhanek-Motyka – nauczyciel religii, wychowawca świetlicy szkolne
Renata Marczewska – nauczyciel informatyki i techniki
Izabella Miarka – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolne
Anna Osadzińska – nauczyciel matematyki i techniki
Urszula Pacholik – Giemza – nauczyciel matematyki i techniki
Anita Pawlikowska – nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Podlaska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Marcin Pyrcz – nauczyciel plastyki
Agata Rozmus – nauczyciel wychowania fizycznego
Monika Sekuła – nauczyciel matematykI
Anna Szczygieł – nauczyciel chemii
Danuta Szlachatka – nauczyciel języka niemieckiego
Grażyna Wachacka – nauczyciel fizyki
Lidia Wąsowicz – nauczyciel biologii
Renata Wnuk – Szwajkos – nauczyciel języka angielskiego
Małgorzata Zgierun – Irlik – nauczyciel języka angielskiego

SPECJALIŚCI

Klaudia Bednarz – psycholog
Barbara Górka – socjoterapeuta
Aneta Judziało – specjalista terapii pedagogicznej
Filip Kaszyński – socjoterapeuta
Agnieszka Krawiec – pedagog szkolny
Anna Kubic – logopeda
Małgorzata Kucharska – socjoterapeuta
Paweł Łukasik – socjoterapeuta
Bożena Michalik – specjalista terapii pedagogicznej
Ewelina Mickiewicz – socjoterapeuta
Żaneta Niemiec – psycholog
Mariola Paluch – socjoterapeuta
Agnieszka Sikora – Duda – pedagog
Jacek Tarasek – socjoterapeuta
Adrianna Widomska – pedagog
Alicja Wiśniewska – socjoterapeuta
Lidia Wiśniewska – specjalista terapii pedagogicznej
Agata Wojciechowska – Papuga – psycholog
Piotr Wojnarowski – socjoterapeuta
Dominika Zaborska – psycholog