Kadra

DYREKCJA Anna Przetocka - Dyrektor Urszula Rymarowicz - Z-ca Dyrektora

NAUCZYCIELE Agnieszka Biesikirska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Piotr Biesikirski - nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie Bartłomiej Chrzanowski  - nauczyciel wychowania fizycznego Anna Dziobek - Fąfara - biblioteka szkolna, pomoc nauczyciela Magdalena Furtyk - nauczyciel zespołu edukacyjno - terapeutycznego Urszula Gołda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Maciej Hajdo - nauczyciel wychowania fizycznego Magdalena Jajte - Pachota - nauczyciel języka angielskiego Katarzyna Janikowska - nauczyciel języka polskiego, Sylwia Kaczmarczyk - wychowawca świetlicy szkolnej Helana Kaganek - Bułat - wychowawca świetlicy szkolnej Renata Korwin - nauczyciel języka polskiego Jarosław Krawiec - nauczyciel przyrody, techniki i informatyki Anna Kubic -  nauczyciel zespołu edukacyjno - terapeutycznego Małgorzata Kucharska - nauczyciel historii i WOS Dariusz Kufta - nauczyciel religii Janina Kulhanek-Motyka - nauczyciel religii Renata Marczewska - nauczyciel matematyki i informatyki Izabella Miarka - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej Anna Osadzińska - nauczyciel matematyki Urszula Pacholik - Giemza - nauczyciel matematyki Lena Paluch  - nauczyciel wychowania fizycznego Anita Pawlikowska - nauczyciel języka polskiego Elżbieta Podlaska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Marcin Pyrcz - nauczyciel plastyki i techniki Agata Rozmus - nauczyciel wychowania fizycznego Monika Sekuła - nauczyciel matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa Anna Szczygieł - nauczyciel chemii Danuta Szlachatka - nauczyciel języka niemieckiego Grażyna Wachacka - nauczyciel fizyki Lidia Wąsowicz - nauczyciel biologii i przyrody Renata Wnuk - Szwajkos - nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Zgierun - Irlik - nauczyciel języka angielskiego

SPECJALIŚCI Paulina Caban - psycholog Anna Chrzanowska - socjoterapeuta Barbara Górka - socjoterapeuta Agnieszka Górny - doradca zawodowy Mariola Hojka - socjoterapeuta Aneta Judziało – specjalista terapii pedagogicznej Magdalena Kasprzycka - socjoterapeuta Filip Kaszyński – socjoterapeuta Agnieszka Krawiec – pedagog szkolny Anna Kubic - logopeda Małgorzata Kucharska - socjoterapeuta Ewelina Kusiakiewicz – socjoterapeuta Paweł Łukasik - socjoterapeuta Bożena Michalik – specjalista terapii pedagogicznej Żaneta Niemiec - psycholog Elżbieta Polak - socjoterapeuta Agnieszka Sikora - Duda - socjoterapeuta Adrianna Widomska - pedagog szkolny Alicja Wiśniewska – socjoterapeuta Lidia Wiśniewska - specjalista terapii pedagogicznej Agata Wojciechowska - Papuga – psycholog Dominika Zaborska – psycholog