Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.
Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.
Ponadto:

  • od dnia  18 maja 2020 r. przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć specjalistycznych oraz konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klasy VIII;
  • od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły. W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego;
  • Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogram powyższych zajęć i konsultacji zostanie stworzony zgodnie z potrzebami uczniów oraz dostosowany do warunków szkoły.

Wszystkie zajęcia i konsultacje są dobrowolne i będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dokumenty do pobrania:

Procedury ZSIPS

OŚWIADCZENIE RODZICA COVID 19

Wniosek-zgoda na zajęcia

 

 

#Zostańwdomu i włącznarodowy

Mistrzowskie przedstawienia w reżyserii Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego czy Jana Englerta, wybitne realizacje twórców młodszego pokolenia, polska poezja w interpretacji aktorów Teatru Narodowego, wykłady otwarte dotyczące twórczości wybitnych osobowości kultury polskiej –  wszystko to oferuje widzom Teatr Narodowy w dobie pandemii. Propozycje dostępne online cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów, którzy doceniają niezwykle wysoki poziom artystyczny oferty.

Teatr Narodowy #zostańwdomu

Zestawienie przedstawień dostępnych bezpłatnie online na stałe oraz krótkoterminowo jest na bieżąco publikowane na stronie teatru. Dotychczas udostępnionych zostało 11 spektakli, ale Teatr Narodowy planuje dostępność kolejnych przedstawień współpracując w tym zakresie z portalem Ninateka.pl. Cykl POECI POLSCY #kulturabezbarier jest dostępna w serwisie internetowym teatru, na kanale YouTube i w mediach społecznościowych teatru natomiast wykłady można odsłuchać wchodząc na stronę teatru.

Dla wiernych widzów, którzy nieustannie dają deklarują dowody swojej sympatii i tęsknoty oraz dla wszystkich, którzy chcą się dzielić życzliwością i optymizmem w trudnym czasie pandemii, zespół Teatru Narodowego przygotował niespodziankę – nagranie utworu Wasowskiego i Przybory „Piosenka jest dobra na wszystko”.