Szkoła Podstawowa nr 131

Szkoła Podstawowa nr 131 prowadzi klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężeniami.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy ósmej – sprawdzian ósmoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy i  korekcji wad postawy.

Jednocześnie dbamy o rozwój pasji i zainteresowań. Nasi podopieczni korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych – warsztaty kulinarne, teatralne, muzyczne, taneczne, artystyczne oraz informatyczne.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

WYCHOWAWCY KLAS:

II/IIIa mgr Agnieszka Biesikirska – sala 41
IVa mgr Renata Marczewka – sala 40
IVb mgr Magdalena Furtyk – sala 44
V/VIa mgr Renata Korwin – sala 40
VIb mgr Lidia Wiśniewska – sala 43
VIIa mgr Anna Kubic – sala 43
VII/VIIIa mgr Agata Rozmus – sala 21z

Oddziały gimnazjalne:

IIIa mgr Małgorzata Zgierun – Irlik – sala 36
IIIb mgr Marcin Pyrcz – sala 42