Zajęcia dydaktyczne

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”.

Uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • edukacja polonistyczna
 • język angielski
 • edukacja muzyczna
 • edukacja plastyczna
 • edukacja społeczna
 • edukacja przyrodnicza
 • edukacja matematyczna
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • rewalidacja/terapia

Klasy IV – VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda
 • matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • religia
 • rewalidacja/terapia

 Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 • kształcenie zintegrowane, w skład którego wchodzą następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka
 • religia
 • zajęcia rewalidacyjne/terapia

Klasy IV – VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 • kształcenie zintegrowane, w skład którego wchodzą następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka
 • religia
 • zajęcia rewalidacyjne/terapia