Projekt Chemistry

Pierwsze spotkanie projektu Erazmus+ VR4Chemistry Virtual Reality Labs for Chemistry odbyło się 1-2 lutego w Krakowie w naszej szkole. Omawialiśmy plany na najbliższe 2 lata. Wspólnie z partnerami z Polski, Czech, Słowacji i Grecji stworzymy laboratorium chemiczne w formie 3D dla uczniów naszych szkół.