• Dyrekcja

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  1 września 2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem: Klasa II – p. Urszula Gołda godz. 9:00 sala 44 Klasa III – p. Agnieszka Biesikirska godz. 9:00 sala 33 Klasa IVA – p. Marcin Pyrcz godz. 10:00 sala 33 Klasa IVC – p. Małgorzata Zgierun-Irlik/ p. Filip Kaszyński godz. 10:00 sala 36 Klasa VA – p. Katarzyna Janikowska godz. 9:00 sala 21z Klasa VC – p. Maciej Hajdo/p. Alicja Wiśniewska godz. 10:00 sala 22 Klasa VIA – p. Renata Marczewska godz. 9:00 sala 25 Klasa VIB – p. Magdalena Furtyk godz. 10:00 sala 44 Klasa VIC – p. Piotr Biesikirski/p. Ewelina Kusiakiewicz godz. 10:00 sala…

 • Dyrekcja,  Komunikaty

  Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty. Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

 • Dyrekcja

  Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

  HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 - 31 XII 2019 Pierwsze półrocze 2 IX 2019 - 26 I 2020 Konferencja klasyfikacyjna 22 I 2020 Ferie zimowe 27 I 20120 - 9 II 2020 Drugie półrocze 10 II 2020 - 26 VI 2020 Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV 2020 - 14 IV 2020 Egzamin ósmoklasisty: język polski  21 IV 2020  matematyka  22 IV 2020  język obcy nowożytny  23 IV 2020 Konferencja klasyfikacyjna całoroczna 17 VI 2020 Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020  Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych (szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo - opiekuńcze): 14 X 2019, 12 VI 2020 Dni ustawowo wolne od zajęć: 1 XI 2019, 11 XI…