Projekt „ROBOTIC”

Obecnie realizowany jest już drugi etap projektu ” Robotic”. Ma on na celu sprawić, aby uczniowie nabyli umiejętności kreatywnego myślenia oraz organizacji i komunikacji w pracy zespołowej poprzez budowanie, programowanie i wykorzystywanie robotów.