Projekty integracyjne

Korzystając z wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz niepełnosprawną intelektualnie postanowiliśmy stworzyć koncepcję tej innowacyjnej placówki. Z naszego 12-letniego doświadczenia wynika, że młodzież ta nie tylko może ze sobą przebywać w jednym budynku, ale również, ma na siebie korektywne oddziaływanie. Obawy społeczeństwa związane z negatywnym wpływem zagrożonych niedostosowaniem społecznym na niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków to tylko istniejące od lat schematy myślowe i stereotypy.

Uczniowie niepełnosprawni czują się wyróżnieni możliwością tworzenia relacji ze zdrowymi rówieśnikami a ich codzienne kontakty powodują większą samodzielność, wpływają na pokonanie nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami, zwiększają samoakceptację oraz umiejętność odnalezienia się we współczesnej rzeczywistości. Uczniowie niepełnosprawni dzięki tym kontaktom nie są skazani na przebywanie tylko w swojej grupie i często bardzo hermetycznym środowisku. Wśród zdrowych rówieśników zapominają o swej niepełnosprawności i wyobcowaniu. Spostrzeżenie te są potwierdzone także przez rodziców tychże uczniów, którzy dostrzegają pozytywne aspekty wzajemnego społecznego kontaktu. Sami rodzice podkreślają dużą zmianę postaw swoich dzieci w kontaktach interpersonalnych.

Młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym spotyka się z akceptacją ,,pomimo wszystko”, której bardzo potrzebuje. Kontakt z niepełnosprawnymi wpływa na nich kojąco i pokazuje zupełnie inne oblicze, często głęboko skrywane, oblicze wrażliwego i pełnego współczucia młodego człowieka, który wyciąga pomocną dłoń do słabszego kolegi.

Nasza młodzież spotyka się ze sobą podczas przerw, imprez integracyjnych, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, wycieczek, zielonych szkół, zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt integracyjny pod hasłem 
„Ciekawe wyprawy do dobrej zabawy”

Etap I
Czy naprawdę jesteśmy inni w naszej szkole?

Realizacja na zajęciach socjoterapeutycznych i godzinach wychowawczych (IX, X, XI)
Tematyka:

 1. Czym jest niepełnosprawność i jej rodzaje?
 2. Niepełnosprawni – kim są?
 3. Niewiedza budzi lęk i obawy czyli jakie emocje czujemy w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi
 4. Empatia i zrozumienie dla drugiej osoby (wczuwanie się w sytuację drugiej osoby)
 5. Odmienność każdego człowieka i jego indywidualność (rozumienie, że każdy z nas jest inny, ale ma takie same prawa)
 6. Jak mogę pomagać niepełnosprawnemu koledze?

Etap II
Przyjacielska dłoń

Całoroczna współpraca międzyklasowa
Każda klasa Gimnazjum nr 84 opiekuje się przez cały rok wybraną grupą specjalną organizując wspólne spotkania, wyjścia i wycieczki, niespodzianki.
Na ostatniej imprezie w maju każda grupa przedstawi  efekt swojej całorocznej pracy (forma graficzna, slajdy, zdjęcia, itp.) z przebiegu wspólnych przedsięwzięć.

Klasa I c    –     klasa II a
Klasa I d    –     klasa II b
Klasa II c    –    klasa  IV/V SP
Klasa II d    –    klasa I a
Klasa II e    –   klasa VI SP
Klasa III c   –   grupa świetlicowa
Klasa III d   –    klasa III a
Klasa III e   –    klasa II/ IIISP

Etap III
Imprezy integracyjne

 Powrót do korzeni czyli kultura i tradycje na różnych kontynentach – grudzień 2016 – koordynator Renata Marczewska

„Łamijęzyk” czyli o porozumiewaniu się w różnych krajach – marzec 2017 – koordynator Magdalena Jajte-Pachota

Światowe muzyczne tournee czyli dźwięki i rytmy z czterech stron świata – maj 2017 – koordynator Agnieszka Biesikirska

Autor projektu: Małgorzata Zgierun-Irlik


W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był projekt integracyjny pod hasłem:
„Cztery żywioły”

Cykl imprez podzielono na cztery odsłony:

 1. POWIETRZE
  Przyjaźń jak Powietrze potrzebna do życia „Oddycham i czuję  – uczymy bawiąc się.”
 2. WODA
  Woda czyli strumień naszych marzeń „Dotykam i czuję”
 3. ZIEMIA
  Barwy Ziemi, czyli nasz bezpieczny dom „Widzę i myślę”.
 4. OGIEŃ

Autor projektu: Małgorzata Zgierun-Irlik


W roku szkolnym 2014/2015 zrealizowany został projekt integracyjny pod hasłem

„A świat się kręci w kolorach tęczy”

Cykl imprez podzielono na cztery pory roku:

1. Jesienny piknik

2. Zimowy bal karnawałowy

3. Wiosenne harce ekologiczne

4. Tęczowy Dzień Dziecka

Autor projektu: Małgorzata Zgierun-Irlik