Współpraca międzynarodowa

PNWM - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży- organizacja międzynarodowa wspierająca polsko-niemiecka wymianę młodzieży. logo_pnwm_www


Współpracowaliśmy z zaprzyjaźnioną szkołą w Gummersbach z Republiki Federalnej Niemiec. Grupy naszych uczniów wzajemnie się odwiedzały, poznając język i kulturę oraz historię naszych krajów. Była to także okazja do wspólnej zabawy i nawiązywania przyjaźni.


Nasza szkoła uczestniczyła również w programie Gateway Award.

Jest to zbiór zadań opracowanych w celu stymulowania osobistego rozwoju, zwiększania zaufania do samego siebie i innych oraz umożliwiania młodym i dorosłym ludziom realizacji ich ambicji.

Uczestnicy programu realizują odpowiednie zadania z pięciu sekcji, aby osiągnąć poziom nagrody brązowej, a następnie srebrnej i złotej.

Pięć sekcji zadań ma zachęcić uczestników do poszerzania swoich doświadczeń, wzrostu ich pewności siebie oraz poszerzenia zakresu ich osobistych i życiowych umiejętności. Sekcje zadań są następujące:

  • Hobby – zachęca uczestników do rozwijania własnych zainteresowań
  • Wolontariat – promuje świadomość społeczną i służenie społeczności
  • Przygoda i wyzwanie – zachęca do zabawy, odkrywania i większego docenienia środowiska poprzez wycieczki
  • Rekreacja fizyczna – rozwija świadomość sportową jako wartościową rozrywkę i część zdrowego stylu życia
  • Styl życia- rozwija umiejętności życiowe, promuje samoświadomość i wzmacnia niezależność osobistą.