Projekt „Out of the Net”

Out of the Net ” ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki poprzez nową metodologię pedagogiczną opracowaną na silnych i innowacyjnych podstawach społeczno-psychopedagogicznych w celu rozwiązania nowego problemu w społeczeństwie: zespołu Hikikomori. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę nie z powodu trudności w nauce, ale z powodu problemów emocjonalnych, komunikacyjnych i behawioralnych. Geneza tych problemów związana jest z uzależnieniem od internetu i wirtualną rzeczywistością. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje tego uzależnienia w budowaniu osobowości, umiejętność stawiania czoła problemom zamiast odrywania się od rzeczywistości i ukrywania się w sieci. Projekt ma na celu zapobieganie temu problemowi za pomocą 3 głównych strategii: sprawić, by uczniowie stali się bohaterami i byli świadomi problemu, wsparcia  ich w znalezieniu rozwiązania i wzmocnienie nastawienie do życia na zewnątrz zamiast w sieci. 

Procesy te będą wspierane przez psychologów, nauczycieli, ekspertów, a działania prowadzone za pomocą bardzo innowacyjnych narzędzi, takich jak sztuka w każdym wymiarze, robotyka i ciągłe stymulowanie samorozpoznania. Projekt ma na celu stworzenie modelu, który zapobiegnie problemom społecznym i nie pozwoli, aby stały się one nieuniknione. Dlatego też, poprzez działania w ramach projektu, uczniowie zmierzą się z problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i behawioralnymi, które mogą prowadzić do przedwczesnego kończenia nauki, oraz rozwiną kompetencje przekrojowe, wiedzę i postawy, które pomogą im w osiąganiu lepszych wyników w nauce. „Out of the Net” dlatego jest skierowany do profilaktyki zespołu hikikomori. Syndrom ten – zidentyfikowany po raz pierwszy w Japonii – rośnie liczebnie we wszystkich krajach rozwiniętych. 

Głównym objawem zespołu hikikomori jest wycofanie społeczne, które prowadzi do wcześniejszego zakończenia nauki. Młody człowiek dotknięty Hikikomori zaczyna unikać wszelkich kontaktów społecznych i zostaje zamknięty w swojej sypialni, z kilkoma kontaktami twarzą w twarz również z członkami rodziny, utrzymując jedynie wirtualną interakcję przez Internet. Wycofanie społeczne hikikomori jest wieloczynnikowe i często wiąże się z postrzeganą niezdolnością do radzenia sobie z bezpośrednimi interakcjami społecznymi. Jak wskazują badania, wycofanie się jest stopniowe i wiąże się z odczuwalną presją społeczną na asymilację do pewnych powierzchownych wartości. Hikikomori szukają sposobu na wyrażenie swojej wrażliwości, ale w przeszłości otrzymali / spostrzegli odmowę z kontekstu społecznego, dlatego wolą ukrywać się w życiu online. 

„Out of the Net” ma na celu zapobieganie wycofaniu społecznemu model wielowymiarowej interwencji edukacyjnej, obejmującej wszystkie instytucje społeczne: szkoły, zajęcia pozaszkolne i rodziny. Profilaktykę należy rozpocząć w okresie nauki w szkole podstawowej, w latach, w których rozwija się osobowość i umiejętności społeczne, aby utrzymać rozwój dzieci. Projekt ma na celu przeszkolenie nauczycieli w zakresie stosowania strategii nauczania, które wzmacniają umiejętności społeczne ich uczniów w wieku od 8 do 13 lat. 

„Out of the Net” chce zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez społeczno-psycho-pedagogiczną metodę promującą rzeczywiste interakcje grupowe , tworząc środowisko relacyjne, w którym każdy może wyrazić swój osobisty potencjał i wzmocnić umiejętności społeczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://outofthenet.altervista.org