ERAZMUS EUROPE PLUS

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęliśmy udział w projekcie ERAZMUS EUROPE PLUS, którego założenia będą realizowane przez kolejne 2 lata nauki szkolnej.

Projekt EUROPE PLUS przyczynia się do zachowania i promowania wspólnych wartości Unii Europejskiej takich jak: godność, wolność, międzykulturowość, równość i solidarność, które to poprzez opracowywanie innowacyjnych podejść do systemu szkolnego, nauczą nauczycieli i uczniów, jak przekazywać te wartości w praktycznych sytuacjach w klasie.  Poprzez wspierające dyskusje i wzajemne uczenie się, uczniowie mogą nauczyć się jak ze sobą współpracować, doceniać różnice kulturowe czy osobowościowe oraz podejmować wspólne decyzje zmierzające do określonego celu edukacyjnego.

Cele projektu to:

● Promowanie wartości Unii Europejskiej w edukacji szkolnej poprzez zapewnienie nauczycielom i uczniom narzędzi umożliwiających uczenie się tych wartości skutecznymi i praktycznymi metodami

● Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do autorefleksji uczniów, do nawiązywania dialogu  z innymi i rozwijania umiejętności demokratycznych wśród uczniów

● Wskazanie szans ale także niwelowanie zagrożeń i niebezpieczenstw w rozwoju uczniów poprzez rozwijanie ich systemu wartości

● Uświadomienie uczniom i wszystkim nauczycielom potrzeby rozwijania i tworzenia przykładów wspólnych wartości europejskich

● Tworzenie sztuk teatralnych Values Theatre prowadzonych przez nauczycieli wystawianie ich w szkołach przez uczniów dla całej społeczności szkolnej, a także opracowywanie materiałów opartych na pudełku wartości BOX of Values do realizacji ćwiczeń i gier promujących omawiane wartości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest