Nowy projekt, w którym jesteśmy liderem

Czas trwania od 01.02.2022 do 31.01.2024 (24 miesiące)

Partnerzy:

  • Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Poland Małopolskie Kraków –lider
  • De La Salle College Ireland Dublin Dublin
  • I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED Ireland Dublin DUBLIN
  • CENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA, S.A. Spain Andalucía Seville
  • FORUM PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO, SL Spain Andalucía Sevilla
  • ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE „SPERONE – PERTINI” Italy Sicilia PALERMO
  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. Italy Sicilia ENNA EN

Chcemy realizować projekt w sposób transnarodowy, aby dotrzeć dalej i zastosować wspólne podstawowe europejskie wartości w działaniu w społeczności szkolnej w 4 różnych krajach (Polska, Hiszpania, Włochy i Irlandia) z 8 różnymi organizacjami.
Świadoma swego duchowego i moralnego dziedzictwa, Unia opiera się na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i rządów prawa. Umieszcza jednostkę w centrum swoich działań, ustanawiając obywatelstwo Unii i tworząc przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Unia przyczynia się do zachowania i rozwoju tych wspólnych wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kultur i tradycji narodów Europy, a także tożsamości narodowej Państw Członkowskich.

Chcemy promować wartości Unii Europejskiej poprzez edukację szkolną, wyposażając nauczycieli i uczniów w narzędzia, dzięki którym wartości te będą skuteczne i praktyczne. Wśród niektórych z naszych kluczowych celów są:
– Stymulowanie nauczycieli do zdobywania wiedzy merytorycznej o wartościach oraz wiedzy o uczeniu się i nauczaniu tych wartości
– Nabywanie przez nauczycieli umiejętności związanych z wartościami i nauczenie się, jak pomagać uczniom w refleksji, nawiązywać dialog z innymi i rozwijać umiejętności demokratyczne
– Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu kontrowersyjnych kwestii, w szczególności poprzez oferowanie kolegialnego wsparcia i głębokiej wiedzy na temat treści, których dotyczą
– Zapewnienie nauczycielom możliwości samodzielnego doświadczania wartości Unii Europejskiej, a także doceniania procesów nauczania i uczenia się w warunkach lokalnych, krajowych i międzynarodowych
– Identyfikacja podstawowych europejskich wartości i celów edukacyjnych dla uczniów w sposób międzyprzedmiotowy
– Wykrywanie szans i zagrożeń dla uczniów w procesie uczenia się wspólnych wartości europejskich
– Uświadomienie uczniom i wszystkim nauczycielom potrzeby rozwijania i dawania przykładu wspólnych wartości europejskich
– Tworzenie skutecznych narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów w celu motywowania i angażowania swoich uczniów w podstawowe wartości
– Tworzenie spektakli teatralnych prowadzonych przez nauczycieli do odgrywania w szkołach przez uczniów dla całej społeczności szkolnej
– Świadomość możliwości, jakie wspólne europejskie wartości przyniosą przyszłym pokoleniom
– Opracowanie materiałów w oparciu o pudełko wartości do realizacji ćwiczeń i gier.

Działania projektowe osiągną cele projektu poprzez motywację nauczycieli i uczniów do lepszego poznania podstawowych wartości europejskich.
Projekt Europa Plus ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości poprzez szkoły poprzez ich urzeczywistnianie (w sposób międzyprzedmiotowy), poprzez przedstawienia teatralne i pudełko wartości, narzędzie do wdrażania europejskich wartości w szkołach za pomocą gier i ćwiczeń praktycznych na uczniów. Doprowadzi to naszych uczniów do osiągnięcia kluczowych celów naszego projektu, pomagając im poczuć się częścią Europy i poznać podstawowe wartości, które Europa promuje.

W pierwszym roku to Teatr wartości. Nauczyciele będą musieli opracować własną wizję edukacyjną dotyczącą nauczania wspólnych wartości poprzez przedstawienia teatralne. Studiowanie nawzajem swoich wizji i prowadzenie dialogu na ich temat może dodatkowo przyczynić się do znaczącej debaty na temat tego, co stanowi wspólne wartości w UE i jaka jest rola edukacji w kultywowaniu ich wśród obywateli, w szczególności młodych ludzi i nowo przybyłych. Teatr jest zorientowany na konflikty, koncentruje się na konfliktach społecznych i osobistych. Zaczynając od tych konkretnych historii, łatwo jest zacząć mówić o własnych postawach i poglądach. Interakcja nauczyciela z uczniami będzie koncentrować się na różnych praktykach edukacyjnych w zakresie nauczania wspólnych wartości poprzez zabawę. Wyniki te skupią się na stworzeniu 4 sztuk teatralnych w każdej ze szkół zaangażowanych w projekt we współpracy z jedną inną organizacją z każdego kraju. Stworzymy podręcznik, w którym rozwiniemy praktyki pedagogiczne, które skupią się na organizacji i zestawieniu naszkicowanych przedstawień teatralnych oraz tego, jak ilustrują każdą z podstawowych wartości.
Więcej informacji na stronie: www.europeplus.eu

Realizacja projektu:

 

Prawa Człowieka to uniwersalne wartości człowieka…

 

https://kr.edu.pl/projekt-europe-plus-c1-training-meeting/