Współpraca partnerska między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Współpraca partnerska na rzecz realizacji projektu „Drogowskaz – Muzeum”.

Projekt ma na celu wspólne opracowanie lekcji muzealnych i dodatkowych materiałów, dostosowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie wymiana doświadczeń pedagogicznych między instytucjami.

Koordynatorami projektu ze strony Wawelu są pracownicy Działu Edukacji – Robert Adamczak, Bożena Litewka, Gabriela Multan, a ze strony Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych – Renata Wnuk – Szwajkos.

Podpisanie umowy – obydwie instytucje były reprezentowane przez dyrektorów – dr hab Andrzeja Betleja, prof. UJ i Annę Przetocką.