Szanowni Państwo,
Art. 11. Ustawy o  ochronie danych osobowych wskazuje, że:
„Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora), na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”
Informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole pełni pani Agnieszka Sowa.

Możliwość kontaktu:
mail: inspektor5@mjo.krakow.pl