Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „SMILES”, którego celem jest wspieranie szkół w tworzeniu zdrowych i włączających środowisk szkolnych, w których dzieci uczą się kluczowych umiejętności wzmacniających ich dobrostan emocjonalny i psychiczny. Działania projektu będą przydatne nauczycielom, szkołom i społecznościom jako forma wsparcia w bardziej efektywnym reagowaniu na potrzeby uczniów w zakresie dobrostanu emocjonalnego i psychicznego oraz ułatwią nauczanie włączające uczniów z trudnościami.
W ramach projektu planowane są trzy formy działań:

Projekt SMILE składał się będzie z trzech etapów:

 1. BREAK THE SILENCE
  Narzędzia pomiarowe
  W pierwszym etapie projektu 3 podstawowe filary szkoły: nauczyciele, uczniowie i rodzice
  wzięli udział w wypełnianiu ankiet. Te z kolei miały na celu zebranie informacji by ułatwić
  zrozumienie dobrostanu psychicznego i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego uczniów w
  szkole.
  W rezultacie powstała liczba 12 kluczowych kompetencji takich jak empatia , które są
  potrzebne nauczycielom aby poszerzyć ich wiedzę i kierunki działań wspierających zdrowie
  emocjonalne i dobre samopoczucie uczniów.
 2. ON MY MIND
  Pomoce dydaktyczne
  Na podstawie wyników z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych konsorcjum opracuje
  zestaw pomocy dydaktycznych zawierający materiały uzupełniające i dodatkowe do
  wykorzystania w pracy z uczniami (użytkownikami końcowymi),
  uwzględniając dynamikę gier, strategii i zasobów metodologicznych.
 3. SMILING MIND
  Warsztaty
  Głównym rezultatem tego etapu będzie utworzenie programu Allyship at School mającego
  na celu stworzenie współpracy osób i instytucji (NAUCZYCIELE i Kadra Szkoły – UCZNIOWIE –
  RODZICE) do podejmowania rzeczywistych działań i budowania szkoły promującej
  emocjonalne i psychiczne zdrowie uczniów.
  Tworzenie takiej ścisłej współpracy jest niezbędne do promowania kultury zaangażowanej w
  zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, osiągania innych
  celów edukacyjnych. W ramach tego programu nauczyciele, uczniowie, rodzice lub
  opiekunowie przeprowadzą warsztaty na temat promocji zdrowia psychicznego.