Dołącz się do nas

Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Krakowie

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Drogowskaz – Muzeum

Współpraca partnerska między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

Współpraca partnerska na rzecz realizacji projektu Drogowskaz – Muzeum

Projekt ma na celu wspólne opracowanie lekcji muzealnych i dodatkowych materiałów, dostosowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Czytaj więcej

Chemistry

Laboratoria wirtualnej rzeczywistości dla chemii (Projekt VR4Chemistry).

Dowiedz się więcej

Projekt VR4Chemistry ma na celu opracowanie treści edukacyjno-szkoleniowych i scenariuszy uczenia się skoncentrowanych na pomaganiu uczniom w lepszym zrozumieniu problemów chemii, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość.
Czytaj więcej

Projekt Europe Plus

Projekt Europa Plus ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości

Europe Plus

Działania projektowe osiągną cele projektu poprzez motywację nauczycieli i uczniów do lepszego poznania podstawowych wartości europejskich.
Czytaj więcej

O szkole

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Aktualności

Konkursy

Parada Smoków…

4 czerwca 2023 r. ponad 30 smoków wyruszyło z ul. Grodzkiej na Rynek Główny w Krakowie. Coroczna Parada Smoków organizowana jest od 2000 roku przez

Czytaj więcej »
Nasi uczniowie

Dzień Dziecka…

1 czerwca na całym świecie dzieci mają swoje święto. W naszej szkole to również był niezwykły dzień. W dobrych nastrojach, przy pięknej pogodzie, przy wspólnym

Czytaj więcej »
Nasi uczniowie

Straż Pożarna…

Dziękujemy Strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Krakowie za pokazanie nam tajników zawodu strażaka oraz naukę, jak zachowywać się aby nie dopuścić do pożaru

Czytaj więcej »
Wydarzenia

Święto Konstytucji 3 Maja

5 kwietnia cała społeczność szkolna wzięła udział w apelu przygotowanym z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii, która

Czytaj więcej »