Dołącz się do nas

Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Krakowie

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Drogowskaz – Muzeum

Współpraca partnerska między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

Współpraca partnerska na rzecz realizacji projektu Drogowskaz – Muzeum

Projekt ma na celu wspólne opracowanie lekcji muzealnych i dodatkowych materiałów, dostosowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Czytaj więcej

Chemistry

Dowiedz się więcej

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej
Czytaj więcej

Projekt Europe Plus

Projekt Europa Plus ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości

Europe Plus

Działania projektowe osiągną cele projektu poprzez motywację nauczycieli i uczniów do lepszego poznania podstawowych wartości europejskich.
Czytaj więcej

O szkole

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Aktualności