Dołącz się do nas

Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Krakowie

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Drogowskaz – Muzeum

Współpraca partnerska między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

Współpraca partnerska na rzecz realizacji projektu Drogowskaz – Muzeum

Projekt ma na celu wspólne opracowanie lekcji muzealnych i dodatkowych materiałów, dostosowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Czytaj więcej

Chemistry

Laboratoria wirtualnej rzeczywistości dla chemii (Projekt VR4Chemistry).

Dowiedz się więcej

Projekt VR4Chemistry ma na celu opracowanie treści edukacyjno-szkoleniowych i scenariuszy uczenia się skoncentrowanych na pomaganiu uczniom w lepszym zrozumieniu problemów chemii, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość.
Czytaj więcej

Projekt Europe Plus

Projekt Europa Plus ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości

Europe Plus

Działania projektowe osiągną cele projektu poprzez motywację nauczycieli i uczniów do lepszego poznania podstawowych wartości europejskich.
Czytaj więcej

O szkole

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Aktualności

Dyrekcja

Szczęśliwych wakacji!!!

„Rwałem dziś rano czereśnie,Ciemno-czerwone czereśnie,W ogrodzie było ćwierkliwie,Słonecznie, rośnie i wcześnie. Gałęzie, jak opryskaneDojrzałą wiśni jagodą,Zwieszały się omdlewając,Nad stawu odniebną wodą. Zwieszały się, omdlewającI myślą

Czytaj więcej »
Nasi uczniowie

Lekcje biblioteczne

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska Klasy: 2a, 2b i 3ł w czerwcu zakończyły cykliczne zajęcia w Bibliotece Publicznej, ale

Czytaj więcej »
Nasi uczniowie

Warsztaty pszczelarskie

13 czerwca uczniowie naszej szkoły udali się na pszczelarskie warsztaty gdzie dowiedzieli się jak powstaje miód, jak wytwarzają go pszczoły i w jaki sposób pozyskuje

Czytaj więcej »
Wydarzenia

Parada Smoków 2024

9 czerwca odbyła się parada smoków organizowana przez Teatr Groteska Nasz Luboszczerbek zajął I miejsce w kategorii szkoły podstawowe Ogromnie się cieszymy Nie byłoby zwycięstwa

Czytaj więcej »
Nasi uczniowie

Wycieczka do muzeum

Klasy: 1a, 2a, 2b, 3ł odbyły wycieczkę do muzeum etnograficznego. Przenieśliśmy się w czasie i mogliśmy poznać jak dawniej ludzie funkcjonowali. Zwieńczeniem wycieczki była pyszna

Czytaj więcej »