Dołącz się do nas

Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Krakowie

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Drogowskaz – Muzeum

Współpraca partnerska między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

Współpraca partnerska na rzecz realizacji projektu Drogowskaz – Muzeum

Projekt ma na celu wspólne opracowanie lekcji muzealnych i dodatkowych materiałów, dostosowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Czytaj więcej

Chemistry

Laboratoria wirtualnej rzeczywistości dla chemii (Projekt VR4Chemistry).

Dowiedz się więcej

Projekt VR4Chemistry ma na celu opracowanie treści edukacyjno-szkoleniowych i scenariuszy uczenia się skoncentrowanych na pomaganiu uczniom w lepszym zrozumieniu problemów chemii, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość.
Czytaj więcej

Projekt Europe Plus

Projekt Europa Plus ma na celu promowanie wspólnych europejskich wartości

Europe Plus

Działania projektowe osiągną cele projektu poprzez motywację nauczycieli i uczniów do lepszego poznania podstawowych wartości europejskich.
Czytaj więcej

O szkole

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Aktualności

Nasi uczniowie

Parada Patronów Szkół…

Czy można  wybrać się na spacer ze św. Mikołajem we wrześniu i zrobić z nim zdjęcie wśród barwnych, jesiennych liści?Okazuje się, że tak… Mogli się

Czytaj więcej »