Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut.

Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w ramach działania MOS w roku szkolnym 2021/2022 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

STOLARNIA
SZTUKI WALKI
HIPOTERAPIA
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA KULINARNE
ZAJĘCIA TEATRALNE
ZAJĘCIA ARANŻACYJNE

WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS


IVc mgr Michał Majewski / mgr Filip Kaszyński
Vc mgr Małgorzata Zgierun – Irlik / mgr Anna Chrzanowska
VI c mgr Maciej Hajdo / mgr Alicja Wiśniewska
VIIc mgr Piotr Biesikirski / mgr Ewelina Kusiakiewicz
VIId mgr Elżbieta Podlaska / mgr Mariola Hojka
VIIIc mgr Magdalena Jajte – Pachota / mgr Filip Kaszyński/mgr Jarosław Banasik
VIIId mgr Grażyna Wachacka / mgr Elżbieta Polak
VIIIf mgr Lidia Wąsowicz / mgr Barbara Górka