Opłata za obiady wnoszona jest za cały miesiąc kalendarzowy z dołu, do 10 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczeń je obiady.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 9.00 pod numer tel. 12 421 07 09

Nr konta bankowego: 40 1020 2892 0000 5402 0590 7615

Koszt obiadu: 8 zł