Medal św. Mikołaja

Medal św. Mikołaja, to wyjątkowa forma uhonorowania osób zasłużonych dla naszej szkoły. Otrzymują go osoby, będące wzorem dla naszych uczniów. To ludzie zaangażowani w swoją pracę i działalność społeczną, czynnie pomagający dzieciom i młodzieży.

Medal stanowi dzieło sztuki, którego autorem projektu i wykonawcą jest nauczyciel naszej szkoły mgr Zbigniew Długosz.

Dyplom_medalu