Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe: 12-25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca-2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie: 22 czerwca-31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2034 r.
31 października 2023 r., 29 kwietnia 2024 r., 30 kwietnia 2024 r., 2 maja 2024 r, 31 maja 2024 r.