SZKOLNY PUNKT INFORMACJI I KARIERY (SPInKa)
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Drodzy Uczniowie!
Szanowni Rodzice!

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest ważnym i niełatwym zadaniem. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie Was w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg Waszej kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli oraz rodziców.

W ramach uruchomionego przez Lidera projektu, Województwo Małopolskie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w naszej szkole podstawowej nr 131 i szkole podstawowej nr 17działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Podziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Karier ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Od września 2020r. rozpoczynamy kolejną rekrutację uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych.

Uczniowie będą uczestniczyć w:

  • w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego
  • wycieczkach zawodoznawczych oraz w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce
  • innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów są dostępne u szkolnego doradcy zawodowego p.Agnieszki Górny.

Zapraszamy !

Regulaminy rekrutacji–

Regulamin rekrutacji SPInKa SP 17

Regulamin rekrutacji SPInKa SP 131

O projekcie – Doradztwo zawodowe » Małopolska (www.malopolska.pl)