Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Rodzice,

w związku z decyzją dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informujemy, że zmieniła się organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Jest nowy wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka.
Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły są tylko i wyłącznie rodzice i prawni opiekunowie dziecka.

W związku z powyższym szkoła nie ma już możliwości pośredniczyć w aktualizowaniu dowozu dla Państwa dzieci, jak odbywało się to dotychczas.

Proszę o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, aby zabezpieczyć dzieciom dowóz na rok szkolny 2023/2024.

Dokumenty do pobrania:
Informacje ogólne o dowozie
Wniosek o dowóz dziecka do szkoły
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka