Zebrania z rodzicami w I semestrze dla SP nr 131
13.09.2022 r. godz.17.00
17.01.2023 r. godz.17.00
Dzień otwarty w I semestrze:
21.11.2022 r. godz.16.00-18.00

Zebrania z rodzicami w II semestrze dla SP nr 131
30.05.2023 r. godz.17.00
Dzień otwarty w II semestrze:
27.03.2023 r. godz.16.00-18.00

Zebrania z rodzicami w I semestrze dla SP nr 17 i MOS
12.09.2022 r. godz.17.00
16.01.2023 r. godz.17.00
Dzień otwarty w I semestrze:
21.11.2022 r. godz.16.00-18.00

Zebrania z rodzicami w II semestrze dla SP nr 17 i MOS
29.05.2023 r. godz.17.00
Dzień otwarty w II semestrze:
27.03.2023 r. godz.16.00-18.00