Laboratoria wirtualnej rzeczywistości dla chemii – w skrócie Projekt VR4Chemistry.

Projekt VR4Chemistry ma na celu opracowanie treści edukacyjno-szkoleniowych i scenariuszy uczenia się skoncentrowanych na pomaganiu uczniom w lepszym zrozumieniu problemów chemii, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość.  Wirtualny świat zaoferuje uczniom lepszy sposób na studiowanie trudnego przedmiotu, którym dla niektórych może być chemia. Uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia wirtualnych laboratoriów, zbadania różnych pierwiastków, analizy zjawisk chemicznych oraz nauczenia się wyjaśniania i analizowania metodą naukową.

Laboratoria wirtualnej rzeczywistości dla chemii zostaną zaprojektowane przez partnerstwo kilku podmiotów. Partnerstwo składa się z 5 instytucji z 4 różnych krajów europejskich.

Polskę reprezentuje Zespół Szkół i Placówek Specjalnych i Stowarzyszenie Arid, Czechy – České centrum odbornéh o vzdělávání, z.ú , Słowację – Zakładowa Skola Benkova 34 i Grecję – Institouto Technologie Ypologistonkai Ekdoseon Diofanos.

Ta współpraca ma na celu stworzenie laboratorium wirtualnej rzeczywistości dla chemii, które ma na celu:

1) pomoc uczniom w nauce chemii i dokładniejsze wyjaśnianie tematów przy użyciu wirtualnego 3D środowisko,

2) pomoc uczniom mającym trudności z pojmowaniem i właściwym zrozumieniem tematów chemii z wykorzystaniem nauki poprzez zabawę,

3) pomoc nauczycielom w nauczaniu chemii z wykorzystaniem wirtualnego środowiska 3D,

4) kultywowanie aktywnego uczenia się uczniów, bezpośrednie zaangażowanie w eksperymenty i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.