VR4Chemistry – Virtual Reality Labs for Chemistry

ERASMUS + 2022-1-PL01-KA220-SCH-000086010

Cel projektu VR4 Chemistry :

Chemia jest wszędzie wokół nas.

Spotykamy się z nią częściej, niż mogłoby nam się wydawać.

Niestety jest przedmiotem, który uważa się za „trudny”. Uczniowie mający problemy z chemią nie lubią jej, przestają się uczyć tego przedmiotu, tracąc wiarę we własne możliwości. Zrozumiałe jest, że niektóre dzieci mogą być niechętne chemii, szczególnie kiedy ich umiejętności matematyczne nie są wystarczająco dobre. Jednak zdecydowana większość ucznów ma szanse dobrze radzić sobie na tych lekcjach.

Jednym ze sposobów, dzięki którym nauki takie jak chemia mogą odzyskać reputację „fajnego przedmiotu” jest zachęcenie dzieci do aktywnego zainteresowania się chemią.

Mając to na uwadze podjęliśmy się zadania zaprojektowania programu do nauki chemii z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wirtualnego świata. W ramach tego projektu konsorcjum opracuje scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne do wybranych zagadnień programowych.

Wirtualny świat 3D poświęcony chemii ma być przeznaczony dla wielu użytkowników.

Wirtualny świat 3D:

⦁ będzie zawierał opis aktywności i materiały edukacyjne możliwe do wykorzystania w atrakcyjnej formie w środowisku szkolnym,

⦁ będzie zawierał serię interaktywnych scenariuszy 3D dostosowanych do każdego poziomu nauczania.

⦁ będzie zawierał laboratoria szkoleniowe, klasy i sale audytoryjne, które pozwolą na organizację szkoleń online lub na tradycyjny proces edukacyjny w formie zajęć stacjonarnych.

Projekt VR4Chemistry zmodernizuje i poprawi jakość i skuteczność edukacji, a także może wspierać wzmocnienie wydajności i atrakcyjności dzięki wykorzystaniu innowacyjnych edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak rzeczywistość wirtualna.

Trwanie projektu : 24 miesiące (31.12.2022 – 30.12.2024)

Więcej informacji:

https://vr4chemistry.eu/

Realizacja projektu: