Szkolny wykaz podręczników został utworzony na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.