<center>Dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 131 w Krakowie</center>

W sobotę 5 kwietnia 2014 r., odbył się „Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 131”. W jego ramach zorganizowana została konferencja szkoleniowa dla wszystkich rodziców. Jej tematem były problemy spotykane w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rodzice mieli możliwość bezpłatnej konsultacji ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeutą.