Ogłoszenie o rekrutacji dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne …

  [pdf-embedder url=”https://kr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/Informacja-o-rekrutacji-dla-uczniów_kolor_MCielas.pdf” title=”Informacja o rekrutacji dla uczniów_kolor_MCielas”] Koordynator szkolny: Pani Marika Cielas email: biuro@my-sky.com.pl , tel.: 791 342 140 Piliki do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zał. 2 formularz zgloszeniowy dla ucznia zał. 7 deklaracja uczestnictwa ucznia zał. 9 oświadczenie uczestnika zał. 10 zakres danych osobowych

Ogłoszenie o rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne …

[pdf-embedder url=”https://kr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/Informacja-o-rekrutacji-dla-nauczycieli_kolor_MCielas.pdf” title=”Informacja o rekrutacji dla nauczycieli_kolor_MCielas”] Koordynator szkolny: Pani Marika Cielas email: biuro@my-sky.com.pl , tel.: 791 342 140 Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zał. 3 formularz zgloszeniowy dla nauczyciela zał. 8 deklaracja uczestnictwa nauczyciela zał. 9 oświadczenie uczestnika zał. 10 zakres danych osobowych