Komunikat dyrektora szkołu

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku i śmiertelnym zdarzeniem w szkole w Warszawie dyrektorzy szkół są zobowiązani do przedstawienia Państwu procedur bezpieczeństwa obowiązujących szkole. W związku z tym zapraszam wszystkich rodziców na spotkanie 28.05.2019 r. o godz. 16.00 w auli szkolnej. Podczas spotkania przedstawione zostaną procedury bezpieczeństwa […]