Umarłych wieczność dotąd trwa…

28 października klasy VIIIC i VIIID poszły na Cmentarz Rakowicki na groby pracowników naszej szkoły oraz Żołnierzy Wyklętych, którymi od kilku lat się opiekujemy.  Młodzież uprzątnęła mogiły, ozdobiła je własnoręcznie zrobionymi strokami (część w trakcie projektu, część na zajęciach popołudniowych), zapaliła znicze i pomodliła się za zmarłych.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest