„AED Krakowski IMPULS ŻYCIA”

Uczniowie klas VII naszej szkoły wzięli udział w programie powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy. Podczas szkolenia prowadzonego w formie warsztatów, pokazów, quizów i zabaw, przyswajali widzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia życia, takich jak m.in.: nagłe zatrzymanie krążenia, krwotok zewnętrzny, zadławienie i stosowanie pozycji bezpiecznej u poszkodowanego.

Szkolenie prowadzone było przez pracowników Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest