Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem. Szkoła jest środowiskiem ucznia. Ma ona ogromny wpływ na rozwój zdrowia dzieci i młodzieży. Dlatego nasza szkoła proponuje uczniom z odchyleniami w prawidłowej postawie ciała zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Główny cel zajęć to korekcja istniejących wad postawy, zapobieganie pogłębianiu się wad, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń w postawie ciała uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjnej.