I Międzynarodowa Konferencja

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się międzynarodowa konferencja „SOS –  jak pomóc, gdy o ratunek krzyczy się bez słów?”
Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Krakowa.

Konferencję  rozpoczęła p. Anita Pawlikowska, nauczyciel z MOS nr 1, która zaznaczyła jak istotne jest umiejętne odczytywanie sygnałów, płynących z zachowania i postawy uczniów zagrażających poprawnemu procesowi socjalizacji.
Następnie p. Anna Przetocka, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych jako Gospodarz Konferencji przywitała wszystkich zaproszonych gości i uczestników.

Pierwszy wykład wygłosiła p. Katarzyna Tomaszek – Ścisłowska, psycholog Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 4 w Krakowie. Przedstawiła akty prawne regulujące sytuację dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym oraz przedstawiła skład Międzyresortowego Zespołu d/s Dziecka Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym i zakres jego działań.

Wanda Papugowa, psycholog, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, w swoim wykładzie „Jak i gdzie uczyć dziecko z zaburzeniami zachowania?” zaakcentowała niezwykle ważny problem – wiadomo jak uczyć takie dzieci, niestety nie wiadomo gdzie…

Bardzo interesujący wykład przedstawiła Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej p. Joanna Wrona.

W drugiej części konferencji gość z Niemiec  Hanning – Beeres, zapoznał zebranych z metodami wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wermelskirchen.

Natomiast Ryszard Izdebski, Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, który działa w ramach Stowarzyszenia SIEMACHA, zaprezentował w swoim wykładzie krakowski model pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną.

Łukasz Ługowski, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie przedstawił pokrótce historię ośrodka oraz praktyczne wskazówki do pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Bardzo poruszającą prezentację wygłosił Roman Proćko z Centrum Wsparcia Wałeria „System wsparcia młodzieży uzależnionej i metody pracy na Ukrainie”. Przedstawił wstrząsające wyniki badań, dotyczące wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży na Ukrainie.

Konferencję zakończył wykład p. Anny Przetockiej, która omówiła formy pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz zanalizowała przyczyny trudności uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1.

Tegoroczna konferencja była nie tylko prezentacją i wymianą poglądów, ale również sympatycznym spotkaniem wszystkich, których interesuje problematyka dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Uczestnicy wysoko ocenili program konferencji.

Sponsorem poczęstunku był prezes firmy „Gustokracja” – Augustyn Wilkosz.

Invalid Displayed Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest