II SZKOLENIE

DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW,

TERAPEUTÓW I NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Uczeń sprawiający trudności. Spotkanie szkoleniowe z zakresu pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Kraków 19 października 2023

Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w godzinach 10:00 – 14:00 przy ulicy Lubomirskiego 21 w Krakowie w gmachu Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia mailowe pod adresem zsips@interia.pl

lub telefoniczne: 12 421 07 09 – do 17.10.2023r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie uczestnictwa.

Program szkolenia:

  1. Wystąpienie -p. Honorata Harsche – Zarzeczny ( Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Probacja, wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej )

Używanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym – profilaktyka

  1. Wystąpienie – p. Paweł Frączek ( pracownik socjalny MOPS Kraków)

Sytuacja społeczno-ekonomiczna byłych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do efektywności procesu usamodzielnienia – prezentacja wyników badań

  1. Panel dyskusyjny

Serdecznie zapraszamy !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest