Jesteśmy partnerami projektu „Out of the Net”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest liderem projektu, który realizuje zadania w celu rozwiązania nowego problemu w społeczeństwie – zespołu Hikikomori. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę nie z powodu trudności w nauce, ale z powodu problemów emocjonalnych, komunikacyjnych i behawioralnych. Wycofanie się hikikomori ze społeczeństwa jest wieloczynnikowe i często wiąże się z postrzeganą niezdolnością do radzenia sobie z bezpośrednimi interakcjami społecznymi. Projekt „Out of the Net” chce zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez społeczno-psychologiczno-pedagogiczną metodę promującą rzeczywiste interakcje grupowe, tworząc środowisko relacyjne, w którym każdy może wyrazić swój osobisty potencjał i wzmocnić umiejętności społeczne. Procesy te będą wspierane przez psychologów, nauczycieli, ekspertów, a działania prowadzone innowacyjnymi narzędziami, jak sztuka w każdym wymiarze, robotyka i ciągła stymulacja samorozpoznania. Poprzez działania w ramach projektu uczniowie zmierzą się z problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i behawioralnymi, które mogą prowadzić do przedwczesnego kończenia nauki, oraz rozwiną kompetencje przekrojowe, wiedzę i postawy, które pomogą im w osiąganiu lepszych wyników w nauce.
Stąd główne cele „Out of the Net” to:
a) Opracować interwencję edukacyjną w celu świadomego korzystania z Internetu oraz zapobiegania zespołowi Hikikomori i wykluczeniu społecznemu poprzez twórcze i towarzyskie działania artystyczne i roboty,
b) Szkolić nauczycieli i wychowawców, aby identyfikowali pierwsze sygnały wycofania społecznego i interweniowali w uspołeczniać dzieci,
c) dzielić się dobrymi praktykami w zakresie wzmacniania umiejętności i zainteresowań społecznych jako sposobu zapobiegania zespołowi Hikikomori,
d) stworzyć społeczność edukacyjną poprzez sojusz szkół, rodzin i stowarzyszeń,
e) rozwijać międzynarodową sieć instytucji edukacyjnych zaangażowanych zapobiegać wycofaniu społecznemu poprzez kreatywne zajęcia rekreacyjne i zaangażowanie społeczności edukacyjnej.

Partnerstwo Out of the Net tworzą:
Zespół Szkół I Placówek Specjalnych (Polska)
Stowarzyszenie Koordynator ARID (Polska)
Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova – Polo Europeo della Conoscenza (Włochy)
University of Padua (Włochy)
Junta de Educacion Castilla y Leon (Hiszpania)
Panezys Provincial Educational Centre (Litwa)
Moscow City University (Federacja Rosyjska)
KITE (Bułgaria)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest