Jeszcze więcej profesjonalnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska !!!

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych otrzymał CERTYFIKATY uczestnictwa w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Elektroodpady mają zasady”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 61 oraz Gimnazjum nr 84, które odbywały się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję pogłębienia wiedzy na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zasad funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Lamusowni), jak również Zakładu Demontażu Odpadów Wielogabarytowych, gdzie przygotowuje się elektroodpady do dalszych etapów unieszkodliwienia.

Dziękujemy!

Invalid Displayed Gallery

Opracowała: Grazyna Wachacka

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest