Obchody 45-lecia …

Święty Mikołaj 6 grudnia 2016 r. przyjął pod swoje skrzydła Szanownych Gości zaproszonych do Teatru Nowego w Krakowie, aby mogli Oni cieszyć się wraz z dziećmi, młodzieżą, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami obchodami 45-lecia ZSiPS.
Uroczystość rozpoczęła się przemową Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa
P. Katarzyny Król i odznaczeniem Medalem Św. Mikołaja P. Anny Okońskiej – Walkowicz i
P. Ove Jana Simonsena. Dokonano również odznaczenia medalem Honoris gratia nauczycieli szkoły.
Występ artystyczny uczniów rozgrywał się pomiędzy walką dobra ze złem: wygrały siły Św. Mikołaja.
Przedstawienie wywołał wzruszenie wśród Gości.
Życzymy sobie dalszego rozwijania skrzydeł w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Invalid Displayed Gallery

Opracowała: Anita Pawlikowska
Zdjęcia: Piotr Biesikirski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest