Spotkania konsultacyjne w sprawie Dziecka Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym

Co to jest Międzyresortowy Zespół ds Dziecka Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym?: Zespół zajmuje się opracowywaniem i ujednolicaniem metod diagnozy, opieki postdiagnostycznej oraz nawiązywaniem współpracy międzyresortowej celem usprawnienia i dopasowania odpowiednich form pomocy dla dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym
Dla kogo?: dla pedagogów szkolnych i nauczycieli na obszarze gminy miejskiej Kraków
Jacy specjaliści?:kurator, socjoterapeuta, lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny, pedagog specjalny, przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii
Co oferujemy?: konsultacje konkretnych przypadków, superwizja koleżeńska, wsparcie w sytuacjach zawodowych, poszukiwanie systemowych rozwiązań w sytuacjach trudnych  (problemowych)
Jak uzyskać pomoc?: umawiając się telefonicznie na spotkanie na konkretny termin, nr tel 12 644 18 85
Gdzie?:
10 marca 2020 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Lubomirskiego 21 godz.10.00
14 kwietnia 2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1
12 maja 2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3, ul. Konfederacka 18
9 czerwca 2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4, os. Kalinowe 18
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest